Els nostres serveis d’interiorisme

VIVENDES I NEGOCIS

Krea interiorisme

Krea es funda l’any 2005 al Maresme, Mataró i neix de la necesitat d’oferir un servei integral d’interiorisme i disseny, complint amb les inquietuds de Marc Iglesias per oferir els seus coneixements de disseny d’interiors.

L’estudi de disseny d’interiors Krea, amb un equip de profesionals qualificats de la construcció, ofereix un servei integral d’interiorisme i disseny adaptat a cada client.

L’interiorisme és la nostra passió i tractem cada projecte amb estil i personalitat propies. Cada client l’atenem i l’orientem cap a la solució més adecuada per aconseguir uns resultats optims segons les seves necessitats i possibilitats.

Krea se funda en el año 2005 en el Maresme, Mataró y nace de la necesidad de ofrecer un servicio integral de interiorisme y diseño, cumpliendo con las inquietudes de Marc Iglesias para ofrecer sus conociemientos de diseño de interiores.

El estudio de diseño de interiores krea, con un equipo de profesionales cualificados de la construcción, ofrece un servicio integral de interiorismo y diseño adaptado a cada cliente.

El interiorismo es nuestra pasión y tratamos cada proyecto con estilo y personalidad propias. Cada cliente lo atendemos y lo orientamos hacia la solución más adecuada para conseguir unos resultados óptimos según sus necesidades y posibilidades.

Disseny gràfic0%
Interiorisme de vivendes0%
Interiorisme comercial0%
435

Tasses de cafè

675

Reunions

75

Projectes realitzats

174

Pizzes encarregades

Els nostres clients

A Krea tenim el privilègi d’haver compartit molts moments amb els nostres clients, ajudant a materialitzar els seus somnis i il.lusions.

 

Entendre i materialitzar el disseny d’interiors que desitgen i ens demanen, és la nostra tasca diària. Desenvolupar el que sempre han imaginat, fer realitat allò que tenen en ment, orientar-los cap a les millors solucions, donar alternatives adients, comprendre què volen i què necessiten,….aquest és el nostre objectiu i la nostra raó de ser.

 

Establir una bona relació amb el client esdevé essencial per portar a terme qualsevol projecte d’interiorisme i els nostres clients són els protagonistes indispensables per la nostra feina.

En Krea tenemos el privilegio de haber compartido muchos momentos con nuestros clientes, ayudando a materializar sus sueños e ilusiones.

 

Entender y materializar el diseño de interiores que desean y nos piden, es nuestra tarea diaria. Desarrollar lo que siempre han imaginado, hacer realidad lo que tienen en mente, orientarlos hacia las mejores soluciones, dar alternativas adecuadas, comprender qué quieren y qué necesitan, …. este es nuestro objetivo y nuestra razón de ser .

 

Establecer una buena relación con el cliente es esencial para llevar a cabo cualquier proyecto de interiorismo y nuestros clientes son los protagonistas indispensables para nuestro trabajo.

PERQUÈ ESCOLLIR-NOS?

Necesites actualitzar la imatge del teu negòci? O potser comences i necesites aixecar un nou projecte? O simplement tens ganes de  reformar la teva casa.
Nosaltres t’assessorem per que obtinguis els màxims beneficis i no t’hagis de preocupar de res!

A vegades decidir-se a contractar un interiorista pot comportar certs dubtes, però sobretot és per una qüestió econòmica ja que la professionalitat i formació garanteix millor resultats, que és el que tothom busca. Per aquest motiu el nostre esforç diari conjuga perfectament la qualitat en les nostres feines i les necessitats, també econòmiques, dels nostres clients.

 

Quan comencem un projecte analitzem primerament les característiques del client i de la feina concreta. En el cas de les empreses i organitzacions, valorem el mercat, la competència, l’estructura, la imatge corporativa,…i en el cas de particulars la nostra atenció es centra en el què i el com de la família , què necessiten, què volen, com els podem ajudar, com ho farem,….

 

Ja des d’un inici, doncs, ens centrem exclusivament en materialitzar el que desitges orientat per una visió professional i experimentada. Buscant la màxima qualitat i la satisfacció dels nostres clients, cuidem especialment els industrials i col·laboradors, tots ells tenen experiència avalada per les seves execucions, una total confiança per part nostra i una alta garantia demostrada en el treball ben fet.

 

Sembla que contractar-nos és una bona opció….t’oferim qualitat, garantia, satisfacció, confiança,… i ens adaptem a les teves necessitats i característiques!

PORQUE ELEGIRNOS?

Necesitas actualizar la imagen de tu negocio? O quizás empieces y necesitas levantar un nuevo proyecto? O simplemente tienes ganas de reformar tu casa.
Nosotros te asesoramos para que obtengas los máximos beneficios y no tengas que preocuparte de nada!

A veces decidirse a contratar a un interiorista puede conllevar ciertas dudas, pero sobre todo es por una cuestión económica ya que la profesionalidad y formación garantiza mejor resultados, que es lo que todo el mundo busca. Por este motivo nuestro esfuerzo diario conjuga perfectamente la calidad en nuestros trabajos y las necesidades, también económicas, de nuestros clientes.

 

Cuando comenzamos un proyecto analizamos primeramente las características del cliente y del trabajo concreto. En el caso de las empresas y organizaciones, valoramos el mercado, la competencia, la estructura, la imagen corporativa, … y en el caso de particulares nuestra atención se centra en el qué y el cómo de la familia, qué necesitan, qué quieren, como los podemos ayudarles, como lo haremos, ….

 

Ya desde un inicio, nos centramos exclusivamente en materializar lo que deseas orientado por una visión profesional y experimentada. Buscando la máxima calidad y la satisfacción de nuestros clientes, cuidamos especialmente los industriales y colaboradores, todos ellos tienen experiencia avalada por sus ejecuciones, una total confianza por nuestra parte y una alta garantía demostrada en el trabajo bien hecho.

 

Parece que contratarnos es una buena opción …. te ofrecemos calidad, garantía, satisfacción, confianza, … y nos adaptamos a tus necesidades y características!

Cuanto más modesto sea su problema, más imaginación le hará falta!

Le Corbusier

SERVEIS

Krea, ofereix serveis d’interiorisme integral (projectes d’habitatges, d’espais comercials, d’oficines, d’instal·lacions efímeres i de franquícies) i com a valor afegit complimentem els nostres projecte amb la realització de Imatges corporatives, pakagings, dissenys de catàlegs, mobles d’autor i disseny d’objectes, sempre amb el compromís de la millor qualitat i de la satisfacció mútua.

krea, ofrece servicios de interiorismo integral (Proyectos de viviendas, de espacios comerciales, de oficinas, instalaciones efimeras y de franquicias) y como valor añadido cumplimentamos nuestro proyectos con la realización de Imagenes corporativas, pakagings, diseños de catalogos, muebles de autor y diseño de objetos, siempre con el compromiso de ofrecer la mejor calidad y la satisfacción mutua con el cliente.

CONCEPTE

krea, és capaç de donar resposta a tot tipus de projecte i ofereix els serveis integrals d’interiorisme a tots els seus clients. Krea respon a les necessitats dels clients adaptant-se en tot moment a les seves característiques, aconsellem, ajudem i orientem per aconseguir que el projecte final sigui el més adient i marqui la diferència!

krea, és capaz de dar respuesta a todo tipo de proyecto y ofrece sus servicios integrales de interiorismo a todos sus clientes. Krea responde a las necesidades de los clientes adaptándose en todo momento a sus características, aconsejamos, ayudamos y orientamos para conseguir que el pryeco final sea el más adecuado y marque la diferencia!

EMPRESA

krea, treballa amb un equip de col·laboradors externs altament qualificats. Entre els quals hi ha grans professionals com Arquitectes, Enginyers, Aparelladors, dissenyadors Web i dissenyadors d’il·luminació. Cadascun d’ells amb una amplia experiència en el seu sector.

krea, trabaja con un equipo externo de colaboradores altamente calificados. Entre los cuales hay grandes profesionales como Arquitectos, Ingenieros y Aparejadores, diseñadores Web y diseñadores de iluminación. Todos con una amplia experiencia en su sector.

FILOSOFIA

krea, té com a prioritat la bona comunicació amb el client, la singularitat de cada un dels seus projectes, la durabilitat del seu disseny i la feina ben feta. La qualitat és la nostra base i el nostre objectiu. La satisfacció del client és el que busquem en cada una de les nostres feines.

.

krea, tiene como prioridad la buena comunicación con el cliente, la singularidad de cada uno de sus proyectos, la durabilidad de su diseño y el trabajo bien hecho. La calidad es nuestra base y nuestro objetivo. La satisfacción del cliente es lo que buscamos en cada uno de nuestros trabajos.

.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más información sobre las cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies